Werking 'Verzuimweg'

De leeraspecten van het bordspel zitten verwerkt in de spelvragen
en –antwoorden, die in de volgende categorieën zijn ingedeeld:

• Algemeen
• Arbeidsinhoud
• Arbeidsomstandigheden
• Arbeidsverhoudingen
• Leefstijl
• OpkikkerDoor het onderling bespreken/bediscussiëren van de antwoorden op de spelvragen, krijgen medewerkers de bewustwording dat ze hun gedrag moeten veranderen en leren ze hoe ze dat kunnen doen. Het is dan ook deze bewustwording die ervoor zorgt dat de medewerkers zelf hun gedrag willen en gaan aanpassen, waardoor gedragsverandering bij hen wordt bewerkstelligd!

Om de bewerkstelliging en waarborging van de gedragsverandering te ondersteunen, zijn er in het spel leer- en gedragsveranderingstheorieën verwerkt. Hierbij gaat het om de gedragsveranderingstheorieën van Prochaska en DiClemente, ABC-model van operant conditioneren en de theorie van het integraal leren.


Waarom spelenderwijs?

Waarom zou u voor het verlagen van het ziekteverzuim een spelvorm gebruiken en geen andere methode?

De kracht van ‘Verzuimweg’ is dat alle medewerkers bij het probleem 'ziekteverzuim' worden betrokken en niet alleen de HR-afdeling en leidinggevenden. Hierdoor willen zij zelf het probleem gaan oplossen, waardoor draagkracht en uiteraard ook de slagingskans worden vergroot.

Alle medewerkers bij ziekteverzuim betrekken, kan natuurlijk op verschillende manieren. Door echter een spelvorm in te zetten, zijn de effecten van het leren groter. Ze zijn namelijk in staat informatie langer te onthouden, makkelijker te herinneren en sneller op te nemen. Daarnaast biedt een spelvorm meer plezier tijdens het leerproces en is de interactieve opzet van ‘Verzuimweg’ een goede manier om uw collega’s beter te leren kennen en de werksfeer te verbeteren!