Gedragsveranderingstheorie ABC-model

‘Verzuimweg’ heeft als doel gedragsverandering bij uw medewerkers te bewerkstelligen, zodat het ziekteverzuim binnen uw organisatie wordt gereduceerd! Met het verwerken van de gedragsveranderingstheorieën van Prochaska en DiClemente en het ABC-model van Operant Conditioneren in ‘Verzuimweg’, wordt het verkrijgen van deze gedragsverandering extra gewaarborgd.

Een belangrijk deel van het gedrag van de mens is actief, opereert op de omgeving en heeft consequenties. Daarom wordt dit gedrag ook wel ‘operant gedrag’ genoemd en kan middels ‘operant conditioneren’ worden beïnvloed. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat gedrag bepaald wordt door de consequenties die het oplevert. Door positieve consequenties wordt het gedrag gestimuleerd, terwijl negatieve consequenties het gedrag afremmen.

Binnen de gedragsanalyse staat het ‘Antecedent – Behavior – Consequence (ABC) model’ centraal. Dit model stelt dat er twee manieren zijn om gedrag te veranderen:

1. Iets doen voordat het gedrag plaatsvindt, ook wel Antecedent genaamd
2. Iets doen nadat het gedrag heeft plaatsgevonden, ook wel Consequenties genaamd


Een antecedent gaat aan een bepaald gedrag vooraf en lokt het uit. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van zichtbare veiligheidsinstructies in een werkomgeving, waardoor medewerkers weten dat ze zich aan deze instructies moeten houden. Antecedenten werken echter effectiever om een bepaald gedrag uit te lokken als ze beter de consequenties van een bepaald gedrag voorspellen. Medewerkers houden zich bijvoorbeeld aan de veiligheidsinstructies, omdat ze anders represailles en een aantekening daarvan in hun persoonlijk dossier krijgen, wat meespeelt bij de beoordeling van de medewerker.

 

Een consequentie is een gebeurtenis die volgt op gedrag en beïnvloedt de mogelijkheid dat het gedrag zich zal herhalen. Hierbij zijn de volgende consequenties te onderscheiden:

In de spelvragen zijn een verscheidenheid aan antecedenten en consequenties verwerkt. Hierdoor gaan de medewerkers op de voor hun relevante gebieden inzien dat ze hun gedrag moeten aanpassen en willen ze zich daarvoor ook inzetten.

Het ABC-model is echter ook op andere manieren in ‘Verzuimweg’ verwerkt. Zo is de consequentie ‘beloning’ in het spel verwerkt door het goed beantwoorden van vragen te belonen met nog een speelbeurt of het verkrijgen van een symbooltje. Het verzamelen van deze symbolen is nodig om het spel te kunnen winnen.