Gedragsveranderingstheorie Prochaska en DiClemente

‘Verzuimweg’ heeft als doel gedragsverandering bij uw medewerkers te bewerkstelligen, zodat het ziekteverzuim binnen uw organisatie wordt gereduceerd! Met het verwerken van de gedragsveranderingstheorieën van Prochaska en DiClemente en het ABC-model van Operant Conditioneren in ‘Verzuimweg’, wordt het verkrijgen van deze gedragsverandering extra gewaarborgd.

Gedragsverandering verloopt in verschillende stadia en volgens Prochaska en Diclemente zijn daarbij de volgende stadia te onderscheiden:

Stadium 1: het voorstadium
In dit stadium weten de medewerkers nog niet bewust dat bij hen gedragsverandering gewenst is, waardoor zij ook nog niet eerder hebben overwogen om hun gedrag te veranderen.

Stadium 2: het overwegen
Tijdens het spelen van ‘Verzuimweg’ beantwoorden medewerkers open vragen, meerkeuze-, schattings- en bewegingsvragen. Hierdoor krijgen zij spelenderwijs informatie die bij hen bewustwording creëert, zodat zij zullen gaan besluiten hun gedrag te veranderen. De aspecten waarover de medewerkers bewustwording krijgen, zijn:
• de gevolgen van ziekteverzuim voor zichzelf,
hun collega’s, de organisatie en de maatschappij
• de gevolgen van gedrag op hun gezondheid
• hoe ze ziekte en –verzuim kunnen voorkomen

Stadium 3: de beslissing
Na het spelen van ‘Verzuimweg’ adviseren wij dat alle spelers het bijbehorende evaluatieformulier invullen, zodat ze daadwerkelijk tot besluiten en acties overgaan. Op dit formulier kunnen de medewerkers noteren wat ze hebben geleerd, hoe ze dat in de praktijk gaan brengen (de leerdoelen) en wat ze nog nodig hebben om hun leerdoelen te kunnen behalen.

Stadium 4: de actie
In deze fase gaan de medewerkers hun leerdoelen uitvoeren, waardoor zij hun nieuwe gedrag in de praktijk laten zien.

 

Stadium 5: het volhouden
In dit stadium zullen de medewerkers de veranderingen gaan integreren in hun leven en persoonlijkheid, zodat ze hun nieuwe gedrag blijven volhouden. Om als organisatie hierbij extra ondersteuning te bieden, adviseren wij dat het evaluatieformulier als input gebruikt wordt in bijvoorbeeld POP- en functioneringsgesprekken. Hierdoor blijven de ontwikkelingen van de leerdoelen gewaarborgd.

Stadium 6: de terugval
Terugval kan een onderdeel zijn van het veranderingsproces. Veranderingen gaan namelijk gepaard met vallen en opstaan. De kracht van herhaling en aandacht helpt echter terugval te voorkomen. Laat medewerkers bijvoorbeeld één keer per jaar het spel spelen, maak bepaalde onderwerpen uit het spel bespreekbaar in een werkoverleg en betrek het evaluatieformulier bij de voor in het bedrijf gebruikelijke gesprekken met de medewerkers.