Integraal leren

Met behulp van het spelen van ‘Verzuimweg’ krijgen medewerkers de benodigde bewustwording, waardoor ze hun gedrag kunnen en gaan veranderen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat alle spelers zoveel als mogelijk de gegeven informatie onthoudt en eigen maakt, maar niet iedereen leert op dezelfde manier. Om er toch voor te zorgen dat iedereen de benodigde informatie opneemt, is de theorie van het integraal leren in ‘Verzuimweg’ verwerkt.

De theorie van het integraal leren bestaat uit vier grondregels:

1. Gebruik van beide hersenhelften
2. Gebruik van meerdere leerkanalen
3. Meervoudige intelligentie
4. Plezier hebben

Bij traditionele leer- en trainingsmethoden wordt alleen gebruik gemaakt van de linkerhersenhelft (o.a. logisch denken), terwijl bij integraal leren zowel de linker- als de rechterhersenhelft wordt geactiveerd. Er wordt dan ook een beroep gedaan op de zintuigen, waardoor het leerproces creatiever is.


Andere voordelen van integraal leren voor de spelers zijn, dat:

• Ze informatie langer onthouden
• Ze informatie makkelijker eigen maken
• Ze nieuwe informatie sneller opnemen
• Ze meer plezier hebben in het leerproces