Spelenderwijs 'Verzuimweg'

Een hoog ziekteverzuim heeft voor een organisatie vele nadelige gevolgen. Denk hierbij niet alleen aan de loondoorbetaling van de zieke medewerker, maar ook aan vervangings- en/of overwerkkosten van collega's, productie- en kwaliteitsverlies, kosten arbodienst, etc.

Het is daarom dan ook van groot belang dat u als organisatie het ziekteverzuim tot een minimum beperkt, maar hoe doet u dat?

Ziekteverzuim bestaat voor een groot deel uit een gedragskeuze. Iedereen heeft bijvoorbeeld door leefstijl en manier van werken (denk o.a. aan veilig en ergonomisch werken en omgaan met werkdruk) invloed op zijn of haar gezondheid, maar toch wordt iedereen weleens ziek. Dan bestaat er echter nog de keuze wel of niet verzuimen. Welke keuze maken de medewerkers binnen uw organisatie?

Waarom 'Verzuimweg'?

Door medewerkers bewust te laten worden van de gevolgen van verzuim voor zichzelf, maar ook voor hun collega's, de organisatie en maatschappij, worden zij in staat gesteld een weloverwogen keuze te maken voor wel of niet verzuimen. Deze gevolgen, de consequenties van hun gedrag en hoe ze ziekte en -verzuim kunnen voorkomen, leren de medewerkers spelenderwijs met het bordspel 'Verzuimweg'. Hierdoor gaan zij hun gedrag veranderen en leveren zij allen hun bijdrage aan het verlagen van het ziekteverzuimpercentage binnen uw organisatie!Innovatiekracht van 'Verzuimweg'

‘Verzuimweg’ is een unieke methode voor het reduceren van ziekteverzuim binnen een organisatie. Medewerkers leren op een spelende manier hoe ze ziekte en –verzuim kunnen voorkomen en krijgen ook de motivatie om zich daarvoor te gaan inzetten. Het voordeel van op spelende wijze leren, is natuurlijk dat het plezier geeft, maar het zorgt er ook voor dat medewerkers informatie sneller leren en beter herinneren.

Spelenderwijs leren, is natuurlijk geen nieuwe methode. Het is echter wel een unieke vorm met de toepassing van een leertheorie en de gedragsveranderingstheorieën van Prochaska en DiClemente en het ABC-model van Operant Conditioneren voor de aanpak van ziekteverzuim.

De innovatiekracht van ‘Verzuimweg’ is ook dat alle medewerkers direct betrokken worden bij de problematiek ‘ziekteverzuim’ en niet alleen de HR-afdeling en leidinggevenden. Hierdoor wordt het probleem bij de ‘bron’ aangepakt en bij de medewerkers draagvlak gecreëerd voor een actieve aanpak van het ziekteverzuim.

Tevens is een mooie bijkomstigheid van ‘Verzuimweg’ dat het een positieve bijdrage levert aan de verbetering van de teamspirit en werksfeer. De ongedwongen en vrolijke sfeer, tezamen met de kennis die wordt gedeeld, zorgt er namelijk voor dat men elkaar beter leert kennen en wederzijds begrip wordt verkregen!