Beïnvloeding ziekteverzuim

Ziekteverzuim bestaat voor een groot gedeelte uit een gedragskeuze!
Medewerkers zijn indien mogelijk in staat om ziekte, maar ook ziekteverzuim te voorkomen.

Ziekte zou voorkomen kunnen worden door als medewerker en organisatie maatregelen te treffen op de 4 A’s:

• Arbeidsinhoud
• Arbeidsverhoudingen
• Arbeidsomstandigheden
• Arbeidsvoorwaarden

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het houden aan en eventueel aanpassen van de veiligheidsregels, het gezondheidsbeleid, het ziekteverzuimbeleid, etc.
Ook heeft het hebben van een gezonde leefstijl uiteraard een positieve invloed op het voorkomen van ziekte. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een ongezonde leefstijl (zoals roken, weinig bewegen en overmatig alcoholgebruik) over het algemeen vaker verzuimen dan mensen met een gezonde leefstijl. Daarnaast lijkt het er op dat een ongezonde leefstijl leidt tot meer arbeidsongeschiktheid en een verlaging van de arbeidsproductiviteit. 


Wanneer iemand ziek is, hoeft dat echter niet te betekenen dat diegene zich ook ziek meldt. Het is opnieuw een gedragskeuze: meld ik me ziek met deze klacht of niet?

Hierdoor kan iemand met een klacht zich ziek melden en een ander met dezelfde klacht dat niet doen. Zo kan een medewerker besluiten om met een lichte verkoudheid thuis te blijven, terwijl een ander met 39 graden koorts nog zal gaan werken. Of te wel kan gezegd worden:

“Ziek zijn overkomt je, maar verzuim is een keuze!”


Tot nu toe zijn we ervan uitgegaan dat medewerkers verzuimen door ziekte. Er zijn echter helaas ook medewerkers die zich ziek melden, zonder dat ze zich ziek voelen. Dan is er sprake van frauduleus of zwart verzuim. Dit verzuim is echter ook een vorm van gedrag.

Iemand meldt zich bijvoorbeeld ziek, omdat zijn of haar kind ziek thuis is of er nog geklust moet worden. Dit zwarte verzuim betreft meestal niet het grootste deel van het verzuim, maar het is wel belangrijk om het aan te pakken. Wanneer dat niet gebeurd, zal dat ook zeker grote invloed hebben op de verzuimcultuur. Daarnaast vormt het een grote bron van irritatie bij de medewerkers, die zich wel volledig inzetten voor hun werk!